Met plezier en een dikke knipoog hou ik je op de hoogte van wat ik zoal fotografeer / With pleasure and a big nod I'll share with you what I shoot.

Overpeinzing

Ik moet opschieten!

Mijn lieve vriendin, die erg met me begaan is en blij is met mijn hobby waardoor ik zoveel tijd buitenshuis doorbreng en zij het rijk voor zich alleen heeft 😀 , wees me pas op een verontrustend artikel uit de Washington Post van 3 november jl.

Na lezing dacht ik: mijn passie komt in gevaar, ik moet opschieten….

Een gecombineerd Brits en Tsjechisch onderzoek luidt namelijk de noodklok: sinds 1980 zijn er ruim 400 miljoen minder vogels in Europa! 400 Miljoen minder vogels, verdeeld over 25 Europese landen, opgegaan in rook. Als gevolg van achteruitgang van hun leefomgeving waar wij mensen – het zal eens niet zo zijn – de grootste veroorzakers van zijn.

De grootste slag is toegebracht onder ‘gewone’ soorten als de huismus, de spreeuw en de veldleeuwerik. Het lijkt misschien onbelangrijk, want wie ligt er wakker van een mus en die spreeuwen poepen toch de hele boel onder…daar heb je alleen maar last van. Maar ook deze gewone soorten spelen een cruciale rol in onze eco-systemen, juist door hun grote aantallen en wijdverspreide voorkomen. Hun achteruitgang heeft dan ook grote gevolgen voor onder meer de hoeveelheid insecten op deze aardbol. Zo is bijvoorbeeld de belangrijkste ‘reden van bestaan’ van muggen het dienen als voer voor vissen en vogels. Dus minder vogels in de tuin betekent meer muggen op je terrasje waar jij op een zwoele zomeravond van een lekker koud glaasje wijn wilt genieten. En wat te denken van de schade die insecten veroorzaken aan fruit en andere gewassen, terwijl onze behoefte aan voedsel alleen maar toeneemt als gevolg van een groeiende (jaja, wij groeien wel) wereldbevolking?

Grootschalige landbouw en verstedelijking lijken de grootste invloed te hebben op deze dramatische achteruitgang. Volgens onderzoeksleider Richard Inger van the University of Exeter’s Environment and Sustainability Institute is dit rapport een wake up call en moeten we uitzoeken wat precies deze achteruitgang veroorzaakt, zodat we er een eind aan kunnen maken. En de vogelstand weer gaat groeien zodat we van al die insecten verlost worden en we niet alleen voldoende voedsel kunnen produceren, maar ook ongestoord op een terrasje kunnen zitten zonder de dagen erna gek te worden van die jeukende muggenbulten.

Natuurlijk zijn er meer problemen in de wereld, zijn er dreigingen die onze aandacht volledig opslokken. Staan honger, oorlogen en ziektes terecht hoog op de (internationale) agenda’s. Maar als ik hier wat langer bij stil sta, zie ik hoe honger leidt tot verminderde weerstand dus verhoogde kans op ziektes, tot een sterk gevoel van oneerlijke spreiding van de welvaart in de wereld , hetgeen aanleiding is voor groeiende sentimenten waar zomaar weer oorlog uit kan ontstaan (de discussies rondom het boek Capital van Thomas Piketty kunnen je haast niet ontgaan zijn…). En wij maar zorgen dat voedsel verslindende insecten vrijelijk hun gang kunnen gaan door hun natuurlijke vijanden, de vogels, figuurlijk de nek om te draaien door hun leefgebieden af te knijpen.

Leidt dat tot een volgend rapport – uit te brengen over 30 jaar – waarin valt te lezen dat de wereldbevolking is afgenomen met 400 miljoen mensen (vloek of zegen? lees Inferno van Dan Brown…) als gevolg van een tekort aan insecten verorberende vogels? Draaf ik nu een beetje door…of wordt het echt tijd dat we ons ook en meer met dit soort, in veler ogen ongetwijfeld onbenullige problemen gaan bezig houden?

Hoe het ook zij…als ik de komende jaren nog vogels wil fotograferen moet ik indachtig dit rapport vooral opschieten!

Leave a Reply

error: Content is protected !!