Met plezier en een dikke knipoog hou ik je op de hoogte van wat ik zoal fotografeer / With pleasure and a big nod I'll share with you what I shoot.

Uncategorized

Slobberen…

Kort geleden heb ik de slobeend gefotografeerd. Niet de meest spannende foto’s, en ook niet de meest zeldzame eend. Maar wel een aparte eend om te zien. De slobeend – ongeveer even groot als onze wilde eend (die tussen twee haakjes meestal in onze parken gevonden wordt en dan tamelijk tam is) bezit een overmaatse snavel, waarmee hij het voedsel van het wateroppervlak opslobbert. Als je z’n snavel goed bekijkt, kan ie ook niet anders. Met slabestek onder je neus kan je niet netjes eten, slobberen is alles wat er rest. Probeer het maar eens. Ik denk wel eens dat sommige dames dit probleem ook kennen, nadat ze hun lippen iets te enthousiast hebben laten opvullen, maar dat terzijde.

Een Slabbetje of slabber voor de slobber is vaak geen overbodige luxe.

De term slobberen roept bij de meeste van ons associaties op met hoorbaar drinken ofwel slurpen. En vaak is het zo dat de slobberaar zich daarbij ook nog eens bevuilt of bezoedelt’. Een Slabbetje of slabber voor de slobber is vaak geen overbodige luxe. Overigens is het in sommige culturen een groot goed om te slobberen, bij ons wordt het doorgaans weinig gewaardeerd. Een andere associatie bij slobberen is die van een (veel) te ruim zittende trui, die zonder enige pasvorm om het lijf van de drager bungelt. Wellicht ligt daar weer een link met de slabber. Volgens het Groot scheldwoordenboek staat slobber voor iemand die slordig gekleed gaat of onachtzaam te werk gaat. Daar ligt dan weer een link naar zowel de vormeloze trui als het slurpend eten.

Hoe dan ook, ik mag ze wel die slobeenden. Nu nog even net niet op kleur, maar als we een maand verder zijn, zijn de dames en heren weer helemaal uitgeruid en klaar voor de baltstijd. En dan is er van enige vormeloze kledij geen sprake, de beide seksen steken weer strak in het verenpak en de kleuren zijn aansprekend. Dus waarschijnlijk toch dat geknoei met die grote snavel….

Leave a Reply

error: Content is protected !!