Met plezier en een dikke knipoog hou ik je op de hoogte van wat ik zoal fotografeer / With pleasure and a big nod I'll share with you what I shoot.

Dwaalgast

Hello stranger!

Wie het heeft gemist, heeft daar echt z’n best voor moeten doen. Zowel de kranten als het NOS journaal maakten er melding van. Social media stonden er bol van en sommige facebook-groepen ontploften zo’n beetje. Er werden heel wat meningen gevormd en gedeeld. Wat was er aan de hand?

Temidden van de gebruikelijke stroom buitenlandse bezoekers die ons land in deze tijd overspoelen was op 15 januari jongstleden een opvallende vreemdeling gesignaleerd. Nog niet eerder hadden we in Nederland een bezoeker van deze komaf en uit deze verre contreien geregistreerd. En ondanks dat deze vreemdeling uit een zogenaamd ‘veilige’ omgeving kwam en dus volgens de vigerende volksmening wel een ‘gelukzoeker’ moest zijn (en dat spreekt tegenwoordig niet in je voordeel 😳 ), werd hij in het algemeen met veel enthousiasme ontvangen. Demonstraties bleven uit, niemand legde hem een strobreed in de weg en vrijwilligers brachten hem vanaf het eerste moment met enige regelmaat wat te eten. Staatssecretaris Dijkhoff kon even opgelucht ademhalen. Deze vreemdeling mocht zich zelfs vestigen op een kleinschalige locatie die hij zelf had uitgekozen zonder dat er spandoeken of, erger nog, boerderijdieren in zijn omgeving werden opgehangen. “Wat een gastvrij land!” zal deze vreemdeling gedacht hebben. Gelukkig maar, hij moest eens weten…

Geïnteresseerd volgde ik het avontuur van deze vreemdeling via de social media want net als over al die andere vreemdelingen werd er zo’n beetje dagelijks over hem geschreven. Vele nieuwsgierigen zochten hem op, de meeste met vreedzame bedoelingen, slechts een enkel beestachtig sujet had het op hem gemunt. Enfin, ik vond het prima dat ie er was, hij zat mij niet in de weg en als ie zou willen blijven was mij dat om het even. Ik hoopte dat het hem goed zou gaan maar ik voelde niet direct de behoefte om hem op te zoeken. Je kan nu eenmaal niet achter iedere vreemdeling aan gaan, daarvoor zijn het er teveel en heb ik te weinig tijd!

Toch groeide mijn nieuwsgierigheid…wat had hem er toe gebracht om hier heen te komen. Het was een knappe jonge man en hij zag er niet naar uit dat ie veel had geleden. Wat had hij hier dan te zoeken, duizenden kilometers van huis. Kwam hij, zoals onze geblondeerde politicus ons wijs wil maken, net als veel van die andere vreemdelingen voor onze jonge dames of had ie ander kwaad in de zin? Of werd hij gewoon gedreven vanuit een intrinsieke wil om te (over)leven?

Een week geleden besloot ik hem dan toch maar op te zoeken en het werd een mooie ontmoeting. Hij was niet mensenschuw, liet zich graag zien en als iemand een foto van hem wilde maken vond ie dat prima. Nu ik een week later de foto’s nog een terug kijk, ben ik blij dat ik toch even ben wezen kijken en zie ik zijn aanwezigheid als een welkome aanvulling op de toch al bonte verzameling vreemde vogels waar ons land rijk aan is.

Roodkeelnachtegaal / Siberian Rubythroat / Luscinia calliope
Roodkeelnachtegaal / Siberian Rubythroat

Leave a Reply

error: Content is protected !!